SUCHY LÓD

Suchy lód to dwutlenek węgla w fazie stałej. W porównaniu do powszechnie znanego i dostępnego lodu powstałego z wody, można wyróżnić przede wszystkim dwie ważne cechy :

a) Temperatura suchego lodu : -78,5°C
b) Sublimacja przy ciśnieniu atmosferycznym

Sublimacja jest to proces przejścia z fazy stałej bezpośrednio w fazę gazową (z pominięciem fazy ciekłej). W normalnych warunkach otoczenia suchy lód wykazuje właśnie tę cechę i m.in. dzięki temu ma bardzo szerokie pole zastosowań - w chłodnictwie, w transporcie, w laboratoriach, w procesie „piaskowania” suchym lodem, w procesie kurczenia metali w przemyśle, a także w …. fotografii, reklamie, efektach specjalnych do filmów, w pubach jako dodatek do drinków - ale szerzej o tym w dziale „Zastosowanie”.

Suchy lód jest produktem całkowicie naturalnym, bezwonnym, niepalnym, bakteriostatycznym. Proces produkcji suchego lodu polega na gwałtownym obniżeniu ciśnienia w komorze napełnionej ciekłym dwutlenkiem węgla - w wyniku czego następuje jego równie szybkie ochłodzenie oraz „zamrożenie” czyli przejście w fazę stałą. Następnie powstały „śnieg” jest prasowany i przybiera określoną formę - mogą to być tzw. „peletki” - czyli wałeczki o różnych średnicach, można również uzyskać blok o dowolnych kształtach.

Standardowo wytwarzamy lód w postaci peletek o średnicy ok. 3mm - inne formy możliwe do zrealizowania na indywidualne zapytanie.

Korzystając z suchego lodu należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych aspektów : gazowy dwutlenek węgla - jest ok. 1,5 razy cięższy od powietrza, a więc gaz po sublimacji suchego lodu zaczyna opadać w dół stopniowo wypierając powietrze - a co za tym idzie w zamkniętych pomieszczeniach niezbędna jest wentylacja z wylotem powietrza zlokalizowanym przy posadzce. Należy również pamiętać o ekstremalnie niskiej temperaturze (ok. -78,5°C !!!) - w związku z tym istnieje niebezpieczeństwo odmrożenia skóry w przypadku bezpośredniego kontaktu, należy też zwrócić uwagę na odporność temperaturową innych materiałów z którymi styka się suchy lód. Więcej informacji dotyczących postępowania z suchym lodem w dziale „Bezpieczeństwo”.